Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 10


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2023

แนวของเรื่อง : Action / Adventure / Comedy / Fantasy

เรื่องย่อ :

          เป็นภาคต่อของเรื่อง น้องโล่สายแท็งก์ แกร่งเกินร้อย ในภาคนี้จะมีเรื่องไรเกิดอีกนะ
FANSUB โดย :
Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 1 | 12-01-2023 ]

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 2 | 19-01-2023 ]

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 3 | 26-01-2023 ]

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 4 | 02-02-2023 ]

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 5 | 09-02-2023 ]

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 6 | 16-02-2023 ]

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 7 | 09-03-2023 ]

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 8 | 16-03-2023 ]

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 9 | 23-03-2023 ]

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 10 | 30-03-2023 ]

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 11 | 13-04-2023 ]

[ Itai no wa Iya nano de Bougyoryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu. 2 ตอนที่ 12 | 20-04-2023 ]