Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 11


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2023

แนวของเรื่อง : Comedy / Fantasy / Girls Love

เรื่องย่อ :

          ได้เล่าเรื่องของเจ้าหญิงที่ได้เกิดในอาณาจักรที่ไม่มีคุณสมบัติเวท หลังจากที่เธอได้ความทรงจำชาติก่อน เธอจึงตัดสินออกผจญภัยเพื่อฝึกฝนพลังให้เป็นแข็งแก่ลงที่สุด
FANSUB โดย :
Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 1 | 05-01-2023 ]

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 2 | 12-01-2023 ]

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 3 | 19-01-2023 ]

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 4 | 26-01-2023 ]

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 5 | 02-02-2023 ]

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 6 | 09-02-2023 ]

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 7 | 16-02-2023 ]

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 8 | 23-02-2023 ]

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 9 | 09-03-2023 ]

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 10 | 16-03-2023 ]

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 11 | 16-03-2023 ]

[ Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei ตอนที่ 12 | 23-03-2023 ]