Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 7


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2022

แนวของเรื่อง : Action / Adventure / Fantasy

เรื่องย่อ :

          ในโลกที่อัญเชิญชาวญี่ปุ่นมาแต่ต้องฆ่าคนที่อาจก่อภัยพิบัติ เมโนว สาวเพชรฆาตรับหน้าที่ฆ่า อาคาริ แต่ล้มเหลวจากพลังของเวลาที่คืนสภาพให้ จึงออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อหาวิธีฆ่า แต่ความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนไป
FANSUB โดย :
Shokei Shoujo no Virgin Road