Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 7


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2022

แนวของเรื่อง : Action / Adventure / Fantasy

เรื่องย่อ :

          ในโลกที่อัญเชิญชาวญี่ปุ่นมาแต่ต้องฆ่าคนที่อาจก่อภัยพิบัติ เมโนว สาวเพชรฆาตรับหน้าที่ฆ่า อาคาริ แต่ล้มเหลวจากพลังของเวลาที่คืนสภาพให้ จึงออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อหาวิธีฆ่า แต่ความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนไป
FANSUB โดย :
Shokei Shoujo no Virgin Road

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 1 | 02-04-2022 ]

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 2 | 09-04-2022 ]

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 3 | 16-04-2022 ]

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 4 | 25-04-2022 ]

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 5 | 30-04-2022 ]

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 6 | 07-05-2022 ]

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 7 | 14-05-2022 ]

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 8 | 21-05-2022 ]

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 9 | 28-05-2022 ]

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 10 | 06-06-2022 ]

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 11 | 11-06-2022 ]

[ Shokei Shoujo no Virgin Road ตอนที่ 12 | 18-06-2022 ]