Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 8


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2023

แนวของเรื่อง : Comedy / Fantasy

เรื่องย่อ :

          เรื่องราวของ อาริสซ่า แม่มดสาวที่บังเอิญเก็บเด็กทารกคนหนึ่งได้ในป่า และเธอก็ตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นว่า วิโอล่า หลังจากนั้น 16 ปีผ่านไป วิโอล่าโตเร็วกว่าที่เธอคิด กลายเป็นเด็กสาวสุดน่ารักและเหนือความคาดหมายของอาริสซ่าซะงั้น!
FANSUB โดย :
Dekoboko Majo no Oyako Jijou

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 1 | 05-10-2023 ]

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 2 | 09-10-2023 ]

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 3 | 16-10-2023 ]

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 4 | 23-10-2023 ]

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 5 | 30-10-2023 ]

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 6 | 06-11-2023 ]

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 7 | 13-11-2023 ]

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 8 | 20-11-2023 ]

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 9 | 27-11-2023 ]

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 10 | 04-12-2023 ]

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 11 | 11-12-2023 ]

[ Dekoboko Majo no Oyako Jijou ตอนที่ 12 | 18-12-2023 ]