Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 4


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2022

แนวของเรื่อง : Sports

เรื่องย่อ :

          เท่าที่สังเกต คือ มีอนิเมะหลายเรื่องที่มีภาค 2 – ภาค 3 รวมถึงอนิเมะใหม่บางเรื่อง แต่กว่าจะเริ่มฉายก็เป็นปี บางคนก็ลืมไปแล้วว่าเคยประกาศ เลยกลับมาทำหน้าข่าวประกาศอนิเมะ แต่จะคัดมาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจเท่านั้น หลักๆ จะเป็นภาคต่อ หรือ อนิเมะทีหลายคนรอคอย รวมถึงอาจเป็นข่าวกำหนดวันฉาย (Release Date) ที่อัพเดตเป็นระยะ ข้อมูลค่อนข้างแน่นอน ไม่เฟคข้อมูล
FANSUB โดย :
Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 1 | 13-07-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 2 | 14-07-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 3 | 21-07-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 4 | 28-07-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 5 | 04-08-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 6 | 11-08-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 7 | 18-08-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 8 | 24-08-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 9 | 01-09-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 10 | 07-09-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 11 | 14-09-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 12 | 21-09-2022 ]

[ Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 WORLD CUP ตอนที่ 13 | 28-09-2022 ]