Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 10


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2021

แนวของเรื่อง : Comedy / Fantasy / Shounen

เรื่องย่อ :

          เป็นเรื่องราวของมังกรหนุ่มผู้ไม่สามารถใช้ชีวิตเป็นมังกรที่ดุร้ายอย่างที่ ครอบครัวคาดหวังไม่ได้ ทําให้เขาถูกครอบครัวขับไล่ออกมา มังกรหนุ่มจึง ออกเสาะหาที่อยู่ใหม่ การผจญภัยของมังกรจอมขี้เกียจและบรรดาสิ่งมี ชีวิตในตํานานก็เริ่มต้นขึ้น!
FANSUB โดย :
Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที!

[ Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 1 | 04-04-2021 ]

[ Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 2 | 17-05-2021 ]

[ Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 3 | 17-05-2021 ]

[ Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 4 | 17-05-2021 ]

[ Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 5 | 17-05-2021 ]

[ Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 6 | 17-05-2021 ]

[ Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 7 | 17-05-2021 ]

[ Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 8 | 23-05-2021 ]

[ Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 9 | 31-05-2021 ]

[ Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 10 | 07-06-2021 ]

[ Dragon, Ie wo Kau หาบ้านให้มังกรที! ตอนที่ 11 | 13-06-2021 ]

บาคาร่าออนไลน์