Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 9


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2021

แนวของเรื่อง : Action / Game

เรื่องย่อ :

          วันหนึ่ง คอนโด ยูยุ ได้รับการเชื้อเชิญจากโอคุระ เมกุมิ มายังสวนสนุกราตรี "วันเดอร์ ฮิลล์" ที่นั่น เขาได้พบกับโลกแห่งแวนการ์ดและผองเพื่อนมากมาย
FANSUB โดย :
Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด

[ Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 1 | 05-04-2021 ]

[ Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 2 | 17-05-2021 ]

[ Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 3 | 17-05-2021 ]

[ Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 4 | 17-05-2021 ]

[ Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 5 | 17-05-2021 ]

[ Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 6 | 17-05-2021 ]

[ Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 7 | 22-05-2021 ]

[ Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 8 | 29-05-2021 ]

[ Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 9 | 06-06-2021 ]

[ Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 10 | 12-06-2021 ]

[ Cardfight!! Vanguard: overDress การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ตอนที่ 11 | 19-06-2021 ]

บาคาร่าออนไลน์