Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 1-17


ฤดูเข้าฉาย :

แนวของเรื่อง : Action / Adventure / Comedy / Demons / Drama / Fantasy / Martial Arts / Romance / Shounen / Harem

เรื่องย่อ :

          เนี่ยหลี่ ร่างทรงอสูรผู้แข็งแกร่งในอดีต เขาได้ฟื้นคืนจากห้วงแห่งความตาย ย้อนคืนกลับวัยเด็กที่อายุเพียง 13 ปี ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กที่อ่อนแอ แต่เขาได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เขาจะปกป้องเมืองและบุคคลที่รักให้ได้
FANSUB โดย : BOXKINGS
Tales of Demons and Gods 3D

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 1 | 17-05-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 2 | 17-05-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 3 | 17-05-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 4 | 20-05-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 5 | 23-05-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 6 | 26-05-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 7 | 30-05-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 8 | 02-06-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 9 | 07-06-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 10 | 09-06-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 11 | 13-06-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 12 | 16-06-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 13 | 23-06-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 14 | 24-06-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 15 | 30-06-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 16 | 07-07-2017 ]

[ Tales of Demons and Gods 3D ตอนที่ 17 | 08-07-2017 ]