Undead Unluck ตอนที่ 1-20


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2023

แนวของเรื่อง : Action / Comedy / Supernatural

เรื่องย่อ :

          ฟูโกะ สาวทีมีพลังที่ทำให้คนสัมผัสเธอโชคร้ายจนเสียชีวิต เคยทำให้คนรอบตัวตายมาแล้วกว่าสองร้อยคนรวมถึงครอบครัวตน หลังมังงะที่เธอชอบจบลงทำให้เธอตั้งใจจะตาย แต่พลังนั้นเป็นที่ต้องการของ อันดี้ ชายผู้เป็นอมตะที่กำลังหาวิธีจบชีวิตตนเองจึงขอให้เธอช่วย ทั้งสองถูกตามล่าโดยพวกยูเนี่ยนก่อนต้องร่วมงานกับพวกนั้นในการปฎิบัติภารกิจ
FANSUB โดย :
Undead Unluck

[ Undead Unluck ตอนที่ 1 | 06-01-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 2 | 06-01-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 3 | 06-01-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 4 | 06-01-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 5 | 11-01-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 6 | 18-01-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 7 | 25-01-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 8 | 01-02-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 9 | 08-02-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 10 | 15-02-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 11 | 12-04-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 12 | 12-04-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 13 | 12-04-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 14 | 17-04-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 15 | 25-04-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 16 | 01-05-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 17 | 09-05-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 18 | 16-05-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 19 | 23-05-2024 ]

[ Undead Unluck ตอนที่ 20 | 30-05-2024 ]