Sousou no Frieren ตอนที่ 1-28 END


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2023

แนวของเรื่อง : Adventure / Drama / Fantasy

เรื่องย่อ :

          ฟรีเรน นักเวทสาวได้ร่วมมือกับพวกผู้กล้าฮิลเมลจัดการจอมมารในช่วงสุดท้ายของการผจญภัยกว่าสิบปีและนำพาสันติสุขคืนสู่โลก เธอผู้เป็นเอลฟ์ที่มีอายุยืนยาวกว่าพันปีได้สัญญาว่าจะกลับมาพบกับพวกฮิลเมลอีกครั้งและออกเดินทางคนเดียว หลังจากนั้น 50 ปี ฟรีเรนได้มาเยี่ยมเยือนฮิลเมล แต่ฮิลเมลกลับแก่ชราลงไปและอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตทั้งที่เธอยังเหมือนเมื่อ 50 ปีก่อนไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้น เธอก็ได้เห็นฮิลเมลที่ความตายมาเยือนต่อหน้าต่อตา และได้ตระหนักว่าที่ผ่านมาตัวเองไม่ได้ "รู้จักมนุษย์" เอาเสียเลย ฟรีเรนผู้สำนึกเสียใจจึงได้ออกเดินทาง "เพื่อให้รู้จักมนุษย์" บนเส้นทางนั้น เธอได้พบกับผู้คนหลากหลาย ได้พบกับเรื่องราวมากมายที่กำลังรออยู่
FANSUB โดย :
Sousou no Frieren

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 1 | 08-10-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 2 | 08-10-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 3 | 08-10-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 4 | 08-10-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 5 | 08-10-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 6 | 14-10-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 7 | 21-10-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 8 | 28-10-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 9 | 04-11-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 10 | 11-11-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 11 | 18-11-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 12 | 25-11-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 13 | 02-12-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 14 | 09-12-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 15 | 19-12-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 16 | 25-12-2023 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 17 | 28-04-2024 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 18 | 28-04-2024 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 19 | 28-04-2024 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 20 | 28-04-2024 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 21 | 28-04-2024 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 22 | 28-04-2024 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 23 | 28-04-2024 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 24 | 28-04-2024 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 25 | 28-04-2024 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 26 | 28-04-2024 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 27 | 28-04-2024 ]

[ Sousou no Frieren ตอนที่ 28 | 28-04-2024 ]