Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 1-15 END


ฤดูเข้าฉาย :

แนวของเรื่อง : Action / Drama / Fantasy

เรื่องย่อ :

          ก่อนจะกวาดล้างมวลมนุษย์ให้หมดสิ้น เหล่าทวยเทพได้ให้โอกาสมนุษยชาติเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่ต่อไป มหาศึกคนชนเทพจึงเริ่มขึ้น!
FANSUB โดย :
Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 1 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 2 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 3 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 4 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 5 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 6 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 7 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 8 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 9 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 10 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 11 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 12 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 13 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 14 | 14-08-2023 ]

[ Record Of Ragnarok 2 (2023) มหาศึกคนชนเทพ ตอนที่ 15 | 14-08-2023 ]