Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 1-12


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2023

แนวของเรื่อง : Comedy

เรื่องย่อ :

          เด็กผู้หญิงที่นั่งข้าง ๆ มักชอบลืมแว่นตา โคมุระคุงก็อยากจะช่วยเหลือเธอ แต่ว่าเธอที่พยายามเพ่งมองอย่างตั้งใจนั้น…ใกล้เกินไปน่ะสิ อนิเมะโรแมนติกคอมเมดี้ที่มากับระยะห่างเป็นศูนย์
FANSUB โดย :
Suki na Ko ga Megane wo Wasureta

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 1 | 14-07-2023 ]

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 2 | 14-07-2023 ]

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 3 | 27-07-2023 ]

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 4 | 27-07-2023 ]

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 5 | 14-08-2023 ]

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 6 | 14-08-2023 ]

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 7 | 16-08-2023 ]

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 8 | 23-08-2023 ]

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 9 | 30-08-2023 ]

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 10 | 06-09-2023 ]

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 11 | 13-09-2023 ]

[ Suki na Ko ga Megane wo Wasureta ตอนที่ 12 | 20-09-2023 ]