Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 1-11


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2023

แนวของเรื่อง : Fantasy

เรื่องย่อ :

          พนักงานเงินเดือนโชคร้ายที่ตายจากกระสุนระหว่างทำงานได้ไปเกิดใหม่ต่างโลกในชื่อลูซิเอล และหวังถึงการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข จนกระทั่งเมื่อลูซิเอลทิคิดว่าจำเป็นต้องมีวิชาป้องกันตัวเพื่อการเอาตัวรอด เขาจึงได้ทนต่อการฝึกฝนใช้เวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์อย่างเอาเป็นเอาตาย และเป็นที่รู้จักกันในฐานะฮีลเลอร์
FANSUB โดย :
Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi

[ Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 1 | 08-07-2023 ]

[ Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 2 | 14-07-2023 ]

[ Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 3 | 28-07-2023 ]

[ Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 4 | 28-07-2023 ]

[ Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 5 | 14-08-2023 ]

[ Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 6 | 14-08-2023 ]

[ Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 7 | 26-08-2023 ]

[ Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 8 | 26-08-2023 ]

[ Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 9 | 01-09-2023 ]

[ Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 10 | 08-09-2023 ]

[ Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi ตอนที่ 11 | 15-09-2023 ]