Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 1-12 END


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2023

แนวของเรื่อง : Adventure / Fantasy

เรื่องย่อ :

          ได้เล่าเรื่องของหนุ่มเกิดใหม่ที่ต่างโลกผู้หนึ่ง แล้วถูกทิ้งไปในป่าในวันที่ที่เขาเกิดมา เพราะเลเวลเวทมนตร์ต่ำเกิน โชคชะตาหนุ่มนี้จะเป็นอย่างไรอีกต่อไป…?
FANSUB โดย :
Jitsu wa Ore, Saikyou deshita?

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 1 | 03-07-2023 ]

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 2 | 09-07-2023 ]

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 3 | 16-07-2023 ]

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 4 | 30-07-2023 ]

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 5 | 14-08-2023 ]

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 6 | 20-08-2023 ]

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 7 | 28-08-2023 ]

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 8 | 04-09-2023 ]

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 9 | 10-09-2023 ]

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 10 | 17-09-2023 ]

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 11 | 24-09-2023 ]

[ Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ตอนที่ 12 | 01-10-2023 ]