Technoroid: Overmind ตอนที่ 1-12


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2023

แนวของเรื่อง : Sci-Fi

เรื่องย่อ :

          เรื่องราวการแสดงของพวกแอนดรอยด์ ในโลกหลังประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและมนุษย์ต้องการสิ่งบันเทิงเพื่อบรรเทาความทุกข์
FANSUB โดย :
Technoroid: Overmind