Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 1-72


ฤดูเข้าฉาย :

แนวของเรื่อง : Adventure / Slice of Life

เรื่องย่อ :

          เป็นเรื่องที่ชวนผู้ชมพบกับมนุษย์ต่างดาวสุดแปลกประหลาด และสนุกกับการวิ่งเล่นผ่านวันสิ้นโลกกับสุนัขพูดได้
FANSUB โดย :
Sekai no Owari ni Shiba Inu to

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 1 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 2 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 3 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 4 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 5 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 6 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 7 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 8 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 9 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 10 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 11 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 12 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 13 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 14 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 15 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 16 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 17 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 18 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 19 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 20 | 04-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 21 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 22 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 23 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 24 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 25 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 26 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 27 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 28 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 29 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 30 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 31 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 32 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 33 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 34 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 35 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 36 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 37 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 38 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 39 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 40 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 41 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 42 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 43 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 44 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 45 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 46 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 47 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 48 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 49 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 50 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 51 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 52 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 53 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 54 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 55 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 56 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 57 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 58 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 59 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 60 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 61 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 62 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 63 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 64 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 65 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 66 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 67 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 68 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 69 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 70 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 71 | 05-02-2023 ]

[ Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 72 | 06-02-2023 ]