Ooyukiumi no Kaina ตอนที่ 1-11


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2023

แนวของเรื่อง : Fantasy

เรื่องย่อ :

          เรื่องนี้ได้เกิดในโลกที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ได้เล่าเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนท้องฟ้า และสาวที่อาศัยอยู่บนพื้น
FANSUB โดย :
Ooyukiumi no Kaina