Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 1-12


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2023

แนวของเรื่อง : Comedy / Ecchi

เรื่องย่อ :

          ได้เล่าเรื่องของหนึ่มคนหนึ่งที่ได้เกิดใหม่มาเป็นสุนัขของสาวน่ารักหนึ่ง ซึ่งได้เป็นเรื่องสุดหวานสุดตื่นเต้นระหว่างคนและสุนัข
FANSUB โดย :
Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta.

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 1 | 09-01-2023 ]

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 2 | 14-01-2023 ]

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 3 | 27-01-2023 ]

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 4 | 27-01-2023 ]

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 5 | 09-02-2023 ]

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 6 | 16-02-2023 ]

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 7 | 23-02-2023 ]

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 8 | 02-03-2023 ]

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 9 | 09-03-2023 ]

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 10 | 16-03-2023 ]

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 11 | 23-03-2023 ]

[ Inu ni Nattara Suki na Hito ni Hirowareta. ตอนที่ 12 | 27-03-2023 ]