Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 1-12


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2022

แนวของเรื่อง : Comedy / Fantasy / Ecchi

เรื่องย่อ :

          ปีเตอร์ กริล หนุ่มยอดนักสู้ที่แข็งแกร่งที่รู้จักไปทั่วแผ่นดิน มีคู่หมั้นที่สวย และต้องการแต่งงานด้วย ชีวิตเหมือนจะสมบูรณ์แบบ จนกระทั่งเขาพบว่า ตนเองตกเป็นเป้าหมายของสาวๆ จากหลายเผ่าพันธุ์ที่อยากมีลูกกับเขา ถึงไม่อยากจะนอกใจคนรัก แต่ก็มีเหตุถูกบังคับให้ต้องนอนกับพวกเธอ จนกว่าพวกเธอจะท้อง
FANSUB โดย :
Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2)

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 1 | 13-10-2022 ]

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 2 | 17-10-2022 ]

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 3 | 24-10-2022 ]

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 4 | 31-10-2022 ]

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 5 | 07-11-2022 ]

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 6 | 14-11-2022 ]

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 7 | 08-12-2022 ]

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 8 | 08-12-2022 ]

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 9 | 08-12-2022 ]

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 10 | 12-12-2022 ]

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 11 | 19-12-2022 ]

[ Peter Grill to Kenja no Jikan Super Extra ปีเตอร์กริลล์กับห้วงเวลานักปราชญ์ (ภาค2) ตอนที่ 12 | 26-12-2022 ]