Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 1-20


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2022

แนวของเรื่อง : Action / Adventure / Fantasy

เรื่องย่อ :

          หลานซือลั่วเด็กหนุ่มจากหุบเขาที่เต็มไปด้วยปณิธานอันสูงส่ง เสี่ยวเฉ่าที่แสนฉลาดปราดเปรื่อง จื่ออวี้เด็กสาวรูปโฉมงดงาม เฟิงเอ๋อร์นางแมวป่าแสนน่ารัก โจวกงจิ่นผู้ควบคุมความลึกลับ มารวมตัวกันพร้อมหน้าที่หางโจว ร่วมบรรเลงปฐมบทของตำนานทวีปแห่งสายลม ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของเรื่องราวแห่งสายลม
FANSUB โดย :
Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 1 | 13-10-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 2 | 13-10-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 3 | 13-10-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 4 | 19-10-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 5 | 26-10-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 6 | 02-11-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 7 | 09-11-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 8 | 16-11-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 9 | 23-11-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 10 | 08-12-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 11 | 08-12-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 12 | 14-12-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 13 | 28-12-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 14 | 28-12-2022 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 15 | 04-01-2023 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 16 | 11-01-2023 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 17 | 18-01-2023 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 18 | 25-01-2023 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 19 | 08-02-2023 ]

[ Fengzi Wuyu Xian Luo Pian จิตวิญญาณแห่งสายลม ตอนที่ ตอนที่ 20 | 08-02-2023 ]