Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 1-16


ฤดูเข้าฉาย :

แนวของเรื่อง : Adventure / Fantasy

เรื่องย่อ :

          ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความจริง หน้าประวัติศาสตร์ที่มีมังกร ที่นี่ได้บันทึกความพยายามและการเสียสละของคนรุ่นต่อรุ่น เด็กหนุ่มก้าวขึ้นเส้นทางแห่งมิตรภาพ ความรัก การเติบโต และสู่การเป็นราชาของเขา
FANSUB โดย :
Longzu (Dragon Raja)

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 1 | 05-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 2 | 05-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 3 | 05-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 4 | 05-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 5 | 05-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 6 | 05-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 7 | 05-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 8 | 05-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 9 | 13-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 10 | 14-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 11 | 21-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 12 | 28-10-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 13 | 04-11-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 14 | 11-11-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 15 | 18-11-2022 ]

[ Longzu (Dragon Raja) ตอนที่ 16 | 25-11-2022 ]