Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 1-12


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2022

แนวของเรื่อง :

เรื่องย่อ :

          เรื่องราวของกลุ่มนักเรียนมัธยม 5 คน ที่เป็นเพื่อนซี๊สนิทกันมากๆ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ แต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็ถูกจับตัวไปเล่นเกมที่มีชื่อว่า “Tomodachi Game” เพื่อชดใช้หนี้อันมหาศาลที่เพื่อนคนหนึ่งได้ก่อขึ้น และถูกทดสอบถึง “มิตรภาพที่แท้จริง”
FANSUB โดย :
Tomodachi Game เกมมิตรภาพ

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 1 | 13-07-2022 ]

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 2 | 13-07-2022 ]

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 3 | 13-07-2022 ]

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 4 | 13-07-2022 ]

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 5 | 13-07-2022 ]

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 6 | 13-07-2022 ]

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 7 | 13-07-2022 ]

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 8 | 13-07-2022 ]

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 9 | 13-07-2022 ]

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 10 | 13-07-2022 ]

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 11 | 13-07-2022 ]

[ Tomodachi Game เกมมิตรภาพ ตอนที่ 12 | 26-07-2022 ]