Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 1-20


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2021

แนวของเรื่อง : Comedy / Supernatural / Shounen

เรื่องย่อ :

          ท่านจาฮี ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกปีศาจ เนื่องจากอาณาจักรถูกทำลายโดยสาวน้อยเวทมนต์ ท่านจาฮีจึงถูกส่งมาอยู่ในโลกมนุษย์ และต้องตามหาอัญมณีลึกลับ เพื่อกลับไปฟื้นฟูโลกปีศาจอีกครั้ง !
FANSUB โดย :
Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 1 | 16-08-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 2 | 16-08-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 3 | 16-08-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 4 | 30-08-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 5 | 05-09-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 6 | 12-09-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 7 | 19-09-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 8 | 26-09-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 9 | 03-10-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 10 | 10-10-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 11 | 17-10-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 12 | 27-10-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 13 | 03-11-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 14 | 07-11-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 15 | 14-11-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 16 | 21-11-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 17 | 28-11-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 18 | 05-12-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 19 | 12-12-2021 ]

[ Jahy sama wa Kujikenai ท่านปีศาจจาฮี ชีวิตนี้ไม่มีถอย ตอนที่ 20 | 19-12-2021 ]