Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 1-13 END


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2021

แนวของเรื่อง : Action / Fantasy / Harem / Magic / Military / Romance

เรื่องย่อ :

          โซมะ คาสึยะ หนุ่มที่ถูกเชิญมาต่างโลก ได้รับตำแหน่งราชาของประเทศและได้มาบริหารประเทศร่วมกับบุคลากรที่คัดเลือกมา
FANSUB โดย :
Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่)

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 1 | 16-08-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 2 | 16-08-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 3 | 16-08-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 4 | 16-08-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 5 | 16-08-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 6 | 16-08-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 7 | 16-08-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 8 | 22-08-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 9 | 30-08-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 10 | 05-09-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 11 | 12-09-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 12 | 19-09-2021 ]

[ Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki (ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่) ตอนที่ 13 | 26-09-2021 ]