Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 1-11


ฤดูเข้าฉาย :

แนวของเรื่อง : Super Power / Drama / Fantasy

เรื่องย่อ :

          เรื่องราวของ Cheng Xiao และ Lu Guang มีความสามารถพิเศษในการเดินทางย้อนเวลาผ่านรูปภาพได้ ในมุมหนึ่งของเมืองที่คึกคักมีร้านค้าเล็ก ๆ ชื่อ “Time Photo Studio” เปิดให้บริการตามปกติ แม้ว่าทางเข้าจะดูร้าง Shi Guang Dai Li Ren แต่จริงๆแล้วมีชายสองคนที่มีความสามารถพิเศษคือ Cheng Xiaoshi และ Lu Guang เพื่อตอบสนองคำขอของลูกค้า Lu Guang และ Cheng Xiaoshi ทำงานร่วมกันและใช้ความสามารถพิเศษของพวกเขาในการป้อนภาพถ่าย อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผน
FANSUB โดย :
Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ

[ Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 1 | 16-06-2021 ]

[ Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 2 | 16-06-2021 ]

[ Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 3 | 16-06-2021 ]

[ Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 4 | 16-06-2021 ]

[ Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 5 | 16-06-2021 ]

[ Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 6 | 16-06-2021 ]

[ Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 7 | 16-06-2021 ]

[ Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 8 | 22-06-2021 ]

[ Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 9 | 30-06-2021 ]

[ Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 10 | 06-07-2021 ]

[ Shiguang Daili Ren ข้ามเวลาพิชิตภารกิจ ตอนที่ 11 | 14-07-2021 ]