Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 1-13 END


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2021

แนวของเรื่อง : Sci-Fi / Music

เรื่องย่อ :

          เอไอที่มีนามว่ามัตสึโมโตะได้ปรากฏตัวต่อหน้าวีวี่ซึ่งเป็นเอไอเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระตัวแรกของโลก มัตสึโมโต้นั้นมีหน้าที่ในการแก้ไขประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับวีวี่ เพื่อหยุดยั้งสงครามระหว่างเอไอและมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นไปอีกหนึ่งศตวรรษข้างหน้า
FANSUB โดย :
Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 1 | 05-04-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 2 | 05-04-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 3 | 17-05-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 4 | 17-05-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 5 | 17-05-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 6 | 17-05-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 7 | 17-05-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 8 | 17-05-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 9 | 23-05-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 10 | 30-05-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 11 | 06-06-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 12 | 13-06-2021 ]

[ Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้ศตวรรษ ตอนที่ 13 | 20-06-2021 ]

บาคาร่าออนไลน์