Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 1-26


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2020

แนวของเรื่อง : Action / Historical / Military / Seinen

เรื่องย่อ :

          ทัพซิ่นใกล้จะรวมจงกั๋วเป็นปึกแผ่น ในขณะเดียวกันหลี่มู่แห่งจ้าวก็ได้ใช้ประโยชน์จากการสงบศึกชั่วคราบกับฉินเพื่อเจรจากับแคว้นอื่น ๆ ซึ่งกว่าฉินจะรู้ตัวนั้นมันก็ได้สายไปเสียแล้วเมื่อแคว้นทั้ง 6 บุกมาถึงทางเข้าแคว้น
FANSUB โดย :
Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3)

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 1 | 05-04-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 2 | 17-05-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 3 | 17-05-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 4 | 17-05-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 5 | 17-05-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 6 | 17-05-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 7 | 17-05-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 8 | 24-05-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 9 | 31-05-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 10 | 07-06-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 11 | 14-06-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 12 | 21-06-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 13 | 28-06-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 14 | 19-07-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 15 | 26-07-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 16 | 02-08-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 17 | 17-08-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 18 | 24-08-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 19 | 07-09-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 20 | 07-09-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 21 | 14-09-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 22 | 21-09-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 23 | 29-09-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 24 | 05-10-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 25 | 12-10-2021 ]

[ Kingdom 3rd Season สงครามบัลลังก์ผงาดจิ๋นซี (ภาค3) ตอนที่ 26 | 19-10-2021 ]