Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 1-13 END


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2021

แนวของเรื่อง : Sports / Drama / Shounen

เรื่องย่อ :

          SuoSumire ที่ถูกคู่แข่งสมัยมัธยมต้นอย่าง Soshizaki Midori ชวนไป อยู่ทีมเดียวกันในระดับมัธยมปลาย เนื่องจาก Soshizaki สัญญาไว้ว่าจะไม่ ปล่อยให้ Suo ต้องเล่น “คนเดียว” และจากการที่ Suo เชื่อใจ Soshizaki ทําให้เธอตกลงเล่นในทีมเดียวกัน แม้ว่าในอดีต Suo จะไม่เคยประสบความสําเร็จเลย หลังจากนั้นเรื่องราวการเล่นฟุตบอลของเธอในระดับมัยมปลาย ก็ได้เริ่มต้นขึ้น
FANSUB โดย :
Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 1 | 04-04-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 2 | 17-05-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 3 | 17-05-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 4 | 17-05-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 5 | 17-05-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 6 | 17-05-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 7 | 17-05-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 8 | 24-05-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 9 | 31-05-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 10 | 14-06-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 11 | 14-06-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 12 | 21-06-2021 ]

[ Sayonara Watashi no Cramer ลาก่อนคราเมอร์ของฉัน ตอนที่ 13 | 28-06-2021 ]