Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 1-11


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2021

แนวของเรื่อง : Action / Comedy / Fantasy

เรื่องย่อ :

          นักรบระดับหางแถวจากองค์กรชั่วร้ายที่ยึดครองโลกและดาวอื่นๆ มา ก่อน เมื่อโดนสั่งให้สํารวจดาว เกิดความเข้าใจผิดจนกลายมาเป็นผู้กล้กู้ อาณาจักรของอีกดาวหนึ่ง ให้ไปปราบจอมมาร
FANSUB โดย :
Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน!

[ Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 1 | 04-04-2021 ]

[ Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 2 | 17-05-2021 ]

[ Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 3 | 17-05-2021 ]

[ Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 4 | 17-05-2021 ]

[ Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 5 | 17-05-2021 ]

[ Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 6 | 17-05-2021 ]

[ Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 7 | 17-05-2021 ]

[ Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 8 | 23-05-2021 ]

[ Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 9 | 31-05-2021 ]

[ Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 10 | 16-06-2021 ]

[ Sentouin, Hakenshimasu! นักรบสายป่วน ออกปฏิบัติกวน! ตอนที่ 11 | 16-06-2021 ]

บาคาร่าออนไลน์