Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 1-12 END


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2021

แนวของเรื่อง : Action / Game / Adventure / Magic / Fantasy

เรื่องย่อ :

          Shiroe ตัวเอกของเรื่องก็เป็นนักผจญภัยเหมือนกับคนอื่นๆ ที่ไม่รู้ว่า ทําไมตัวเองถึงมาติดอยู่ในโลกของเกมเช่นกัน แต่ด้วยความรู้ความ สามารถเกี่ยวกับการวางแผน เขาก็ได้ทําการรวบรวมนักผจญภัยที่มี อิทธิพลแล้วก่อตั้ง “Round Table” ขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในเมืองอากิบะ และนั่นก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักผจญภัยกับ ผู้คนที่อยู่บนโลกนี้อยู่แล้วเริ่มดีขึ้น
FANSUB โดย : / Nemuria-Fansub
Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 1 | 14-01-2021 ]

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 2 | 20-01-2021 ]

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 3 | 27-01-2021 ]

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 4 | 03-02-2021 ]

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 5 | 10-02-2021 ]

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 6 | 17-02-2021 ]

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 7 | 24-02-2021 ]

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 8 | 03-03-2021 ]

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 9 | 10-03-2021 ]

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 10 | 17-03-2021 ]

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 11 | 25-03-2021 ]

[ Log Horizon Entaku Houkai (ภาค3) การล่มสลายของสภาโต๊ะกลม ตอนที่ 12 | 31-03-2021 ]

บาคาร่าออนไลน์