Back Arrow ตอนที่ 1-24 END


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2021

แนวของเรื่อง : Action / Fantasy / Mecha

เรื่องย่อ :

          ดินแดนที่ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยกำแพงที่มีชื่อว่า รินการินด์ กำแพงนั้นเป็นสิ่งที่คอยปกคุลม ปกป้อง ฟูมฝักผู้คนเสมอมา ดังนั้นกำแพงก็คือพระเจ้า แนวคิดนี้คือรากฐานสำคัญของรินการินด์อยู่มาวันหนึ่ง ในบริเวนหมู่บ้านชายแดนของรินการินด์อันมีชื่อว่า "หมู่บ้านเอ็ดจ้า" นั้นได้มีชายปริศนา นามว่า "แบ๊ค แอโร่ว" ปรากฏตัวออกมา แม้แอโร่วจะสูญเสียความทรงจำอยู่ แต่เขาก็รู้เพียงว่า ตัวเอง "มาจากด้านนอกของกำแพง" จากนั้นแอโร่วจึงตัดสินใจเดินทางไปยังด้านนอกของกำแพงเพื่อหาทางฟื้นฟูความทรงจำของตัวเองกลับมา และในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้เขาไปพัวพนกับความขัดแย้งในโลกใบนี้ทีละน้อย
FANSUB โดย :
Back Arrow

[ Back Arrow ตอนที่ 1 | 09-01-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 2 | 15-01-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 3 | 22-01-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 4 | 30-01-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 5 | 06-02-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 6 | 12-02-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 7 | 20-02-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 8 | 27-02-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 9 | 06-03-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 10 | 13-03-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 11 | 20-03-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 12 | 27-03-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 13 | 03-04-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 14 | 17-05-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 15 | 17-05-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 16 | 17-05-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 17 | 17-05-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 18 | 17-05-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 19 | 17-05-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 20 | 22-05-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 21 | 29-05-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 22 | 05-06-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 23 | 12-06-2021 ]

[ Back Arrow ตอนที่ 24 | 19-06-2021 ]

บาคาร่าออนไลน์