Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 1-60 END


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2011

แนวของเรื่อง : Action / Comedy / Demons / Supernatural / School / Shounen

เรื่องย่อ :

          ทัตสึมิ โองะ นักเลงแห่งโรงเรียนอิ ชิยามะ วันหนึ่ง เขาได้มีเรื่องกับนักเลงโรงเรียนอื่นแต่อยู่ดีๆก็มีตาแก่ร่างใหญ่ คนหนึ่งลอยมาตามแม่นํ้ามาเขาได้เจอทารกคนหนึ่งอยู่ในตัว ของตาแก่คนนั้นและถูกบังคบเลี้ยง เด็กผู้นั้นมีนามว่า ไคเซอร์ เดอ เอมเพอราน่า เบลเซบับ ที่ 4 ว่าที่ ราชาปีศาจคนต่อไป และมีปีศาจสาวใช้นามว่า ฮิลด้า การูด้า ตามมามาดูแลหนูเบลเรื่องราว ไม่ได้จบเพียงแค่นี้ ความวุ่นวายต่างๆจะ เริ่มขึ้นต่อจากนี้ไปต่างหาก
FANSUB โดย :
Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 1 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 2 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 3 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 4 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 5 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 6 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 7 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 8 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 9 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 10 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 11 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 12 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 13 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 14 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 15 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 16 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 17 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 18 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 19 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 20 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 21 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 22 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 23 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 24 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 25 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 26 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 27 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 28 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 29 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 30 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 31 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 32 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 33 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 34 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 35 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 36 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 37 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 38 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 39 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 40 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 41 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 42 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 43 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 44 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 45 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 46 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 47 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 48 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 49 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 50 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 51 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 52 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 53 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 54 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 55 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 56 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 57 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 58 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 59 | 06-07-2020 ]

[ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 60 | 06-07-2020 ]

บาคาร่าออนไลน์