InuYasha ตอนที่ 1-193 END / 166-167


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2000

แนวของเรื่อง : Action / Adventure / Comedy / Historical / Demons / Supernatural / Magic / Romance / Fantasy / Shounen

เรื่องย่อ :

          อินุยาฉะ เป็นลูกครึ่งอสูรซึ่งเกิดจากพ่อผู้เป็นจอมปีศาจจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่ แต่มีแม่เป็นมนุษย์ จึงทำให้อินุยาฉะมีปมด้อยและไม่เป็นที่ยอมรับทั้งจากบรรดาปีศาจหรือมนุษย์ธรรมดา จากการไม่เป็นที่ยอมรับนั้นเองที่เป็นเหตุผลให้เขาต้องการลูกแก้วสี่วิญญาณ(ลุกแก้วอสูร)เพื่อที่จะกลายเป็นอสูรอย่างเต็มตัว แต่การที่จะได้ลูกแก้วมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะลูกแก้วดังกล่าวได้รับการพิทักษ์จาก คิเคียว ผู้เป็นมิโกะศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ดังนั้นเขาและคิเคียวจึงมีเหตุให้ต้องประฝีมือกันอยู่เนืองๆ แต่ว่าอินุยาฉะก็ทำร้ายคิเคียวไม่ลงดังเช่นที่คิเคียวก็ไม่ยอมทำร้ายอินุยาฉะเช่นเดียวกันเนื่องจากคนทั้งคู่ต่างก็มีใจให้กัน
FANSUB โดย :
InuYasha

[ InuYasha ตอนที่ 1 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 2 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 3 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 4 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 5 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 6 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 7 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 8 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 9 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 10 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 11 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 12 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 13 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 14 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 15 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 16 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 17 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 18 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 19 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 20 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 21 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 22 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 23 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 24 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 25 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 26 | 12-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 27 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 28 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 29 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 30 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 31 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 32 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 33 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 34 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 35 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 36 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 37 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 38 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 39 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 40 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 41 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 42 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 43 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 44 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 45 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 46 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 47 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 48 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 49 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 50 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 51 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 52 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 53 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 54 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 55 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 56 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 57 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 58 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 59 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 60 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 61 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 62 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 63 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 64 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 65 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 66 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 67 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 68 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 69 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 70 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 71 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 72 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 73 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 74 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 75 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 76 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 77 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 78 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 79 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 80 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 81 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 82 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 83 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 84 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 85 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 86 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 87 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 88 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 89 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 90 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 91 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 92 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 93 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 94 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 95 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 96 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 97 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 98 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 99 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 100 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 101 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 102 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 103 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 104 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 105 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 106 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 107 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 108 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 109 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 110 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 111 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 112 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 113 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 114 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 115 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 116 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 117 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 118 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 119 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 120 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 121 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 122 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 123 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 124 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 125 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 126 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 127 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 128 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 129 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 130 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 131 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 132 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 133-134 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 135 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 136 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 137 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 138 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 139 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 140 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 141 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 142 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 143 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 144 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 145 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 146 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 147-148 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 149 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 150 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 151 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 152 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 153 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 154 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 155 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 156 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 157 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 158 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 159 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 160 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 161 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 162 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 163 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 164 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 165 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 166-167 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 168 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 169 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 170 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 171 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 172 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 173 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 174 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 175 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 176 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 177 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 178 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 179 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 180 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 181 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 182 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 183 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 184 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 185 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 186 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 187 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 188 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 189 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 190 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 191 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 192 | 13-09-2019 ]

[ InuYasha ตอนที่ 193 | 13-09-2019 ]

บาคาร่าออนไลน์